Internationaal en IT

Cultuurverschillen

In i1Talent zijn we naar de film Patser gegaan. Dit had tot doel om de aandacht te vestigen op de grote cultuurverschillen, die zelfs hier in België kunnen voorkomen. Wij kregen vervolgens 3 opdrachten in verband met cultuurverschillen.

  1. Een onderzoek maken in verband met de machtsafstand tussen verschillende landen.

  2. 2 krantenartikels over “patsergedrag” vinden en deze bespreken in verband met de cultuurverschillen in de film.

  3. 2 persoonlijke ervaringen bespreken waarin er cultuurverschillen voorkomen en bespreken wat voor effect dit zou hebben op de werkvloer.

Hieronder kunt u mijn werk downloaden in verband met deze 3 opdrachten: