VROEGERE PK / PO

WEETJES° De eerste vrouwelijke "PK-ster" was Claudine Schoofs die afstudeerde in 1968.
° Het duurde tot 1992 tot de eerste vrouwelijke lector werd aangesteld, Marita Van laethem. Vandaag zijn het bijna allemaal vrouwelijke lectoren, na het kort op elkaar 'afhaken' van Jacques Verduyn en Remi Coune. Enkel Bob Stikkers restte nog voor een zestal uur per week en dit tot 31 december 2004.
° In 1993 was er slechts één studente in het 3de jaar, Brenda Vergaert.
° Vanaf 1994 groeide het aantal studenten stelselmatig. In 2001 slaagden 22 studenten in het 3de jaar van de opleiding. Dit is tot hiertoe het record.
° In 1986 waren er geen afgestudeerden, de opleiding was van 2 jaar op 3 jaar gebracht.
° 2000 Was de eerste lichting van de 'nieuwe' PO-er: PO+2de vak. Zij konden nog kiezen uit alle andere vakken.
° Door de enorme toeloop aan studenten voor de lerarenopleiding was dit echter niet meer mogelijk. Spoedig viel de combinatie met Nederlands, Frans, economie en fysica weg. De mogelijke combinatie met TTO (technisch technologische opvoeding) is een vaak gekozen optie.
° Sommigen brachten het ver, anderen gingen het ver zoeken: Henri De Vuysdere (Martinique), Robrecht Liekens (New York), Patricia Stroobant (Nairobi), Carla Smits (Matthews-US), Michel Kaiser (Honolulu), Karin Rooms (Grenada WI-Caraïben) en Jean Convent (Rome). Albert Boone, Kris Laevaert, Ina Roels en Brenda Vergaert gingen op "ontwikkelingshulp" bij onze noorderburen.

DEELNAME AAN...° Een aantal studenten, onder leiding van Octave Landuyt, werkten mee aan "Het Paviljoen voor Onderwijs" op de Expo '58.
° In 1963 namen ze deel aan de "Derde Biënnale voor Jongeren" in het Musée d'Art Moderne te Parijs. Ze werkten tevens mee in het "Researchcentrum".
° In 1991 werkten de studenten, onder leiding van Remi Coune, mee aan de decors voor "Rembrandt... oh Rembrandt", een theaterproductie van "Teater Exces", gespeeld tijdens de Gentse Feesten '91 en '92.

STAKINGEN° Uiteraard bij de hervorming van de opleiding, waar de toenmalige minister van plan was om Plastische Opvoeding (evenals Muzikale Opvoeding) als één van de drie opleidingsvakken te maken. Dus bijvoorbeeld een leraar Nederlands - aardrijkskunde - plastische opvoeding. De staking in Gent van PK en Muziek deinde spoedig uit over heel Vlaanderen waar een afdeling PK was. Het resultaat was "de tweepunter" (Plastische opvoeding telt voor "2 vakken").
° "De kus van E..." Niet de kus van Rodin of Klimt... maar "De Kus" van E. werd spoedig "Een schreeuw". De PK, gevolgd door alle andere afdelingen, ging in staking tegen het autoritaire beleid van de toenmalige directie.

STUDIEREIZEN° Onder leiding van René Cazier werden in de afdeling Frans-Geschiedenis verschillende studiereizen naar Italië georganiseerd. Remi Janssens kon als collega reizen naar Milaan, Florence, Padua en Venetië mee maken.
° Remi Janssens heeft na meerdere jaren onderbreking van die aktiviteiten de draad terug opgenomen met de afdeling PK. Een eerste studiereis ging door naar Parijs. Daarna kwam Italië aan bod: met de 3 studiejaren, elk jaar een andere regio: Rome, Venetië, Firenze (met telkens de wijde omgeving). Het aantal studenten was toen zo klein dat, om de bus te vullen en om de hotelkosten laag te houden, ook "vreemden" (studenten en lectoren Muziek, oud lectoren, kennissen...) meereisden.
° In 1979 werd een didactische reis naar Denemarken gemaakt met 1 en 2 PK.
° Toen Remi Janssens op pensioen ging, lag het reizen weer een paar jaar stil. Reizen naar Italië werd zeer duur.
° Remi Coune hernam de studiereizen met de volledige groep naar Frankrijk (Arras, Amiens, Bauvais, Parijs).
° De groep werd steeds groter en het volgende jaar werd met het eerste jaar opnieuw Parijs gedaan onder leiding van Remi Coune en Marita Van laethem, terwijl het tweede en derde jaar naar Barcelona trok met Jacques Verduyn en Karen Clement.
° Enkele jaren later werd dit overgedaan, reis naar Barcelona (met Arles en Beaune als tussenstops en overnachting) met 2de en 3de jaar onder leiding van Remi Coune, Marita Van laethem en Bernard Vandenberghe
° De groepen worden steeds groter (in het academiejaar 2003-2004 zijn er 95 studenten), het afhaken in het eerste jaar is groot, de koppeling met het tweede vak, de drukke stage voor het derde jaar, de steeds hoger wordende prijzen enz... hebben er uiteindelijk toe geleid dat de studiereizen opnieuw werden gestaakt.
° Bij belangwekkende tentoonstellingen in binnen- of buitenland worden eendaagse studiereizen georganiseerd door Marita Van laethem (bijvoorbeeld Rodin in Den Haag), Grietje Moens of Bob Stikkers.