Hier vind je alle quizzen die momenteel op 'onze site' (= de vroegere dvd Kunstedu) staan.
Er zijn er zeven voor kunstgeschiedenis, vier voor 2D, vier voor 3D en één voor specifieke stroming

Op "onze site" (enkel voor studenten PO en PKV) staan er interne links naar de mappen kunstgeschiedenis (beeld en muziek) of PO zodat ze bij elke vraag zo nodig meer kunnen te weten komen over een onderwerp.
De bedoeling is voor de student(e) om te zien waar hij/zij staat qua voorkennis over bepaalde onderdelen.
Hij/zij kan dan aan zelfstudie doen of later tijdens de lessen uitleg vragen aan de lectoren.